Offentlig transport og belysning

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der bor og arbejder nu mange tusinde personer på Aarhus Ø, og mange ønsker at gæste bydelen for at komme til vandet, opsøge butikker, spisesteder og os her på teatret. Busforbindelsen bør være noget bedre, hvis Aarhus Ø ikke skal fremstå isoleret og fremmed for resten af Aarhus C. Derudover mangler Aarhus Ø klart belysning, når det er mørkt. Det kan være farligt at gå langs vandet, fx til teatret, når det er mørkt og blæsende. Det er vigtigt, at der hurtigt kommer bedre belysning, og behovet bliver ikke mindre af, at der bygges, g derfor hele tiden opstår alternative ruter fra A til B.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her