Grøn områder med træer/park område

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der skal ikke bygges flere bygninger på Aarhus ø. Vores verden mangler grøn områder og midtbyen/Århus især. Vi skal have et grøn/skov område på Aarhus ø hvor der kan komme mere liv både folk og dyr. Der skal være bedre muligheder for træer og planter til at etablere på Aarhus ø.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her