Et grønt område

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Rekreativt grønt område med borde og bænke, legeplads og springvand
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her