Passage "inden om havnen"

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Roklubben ARA
Beskrivelse
or at skabe mere liv på vandet i kanaler og bassiner, kanen passage inden om Aarhus havn, skabe et attraktivt og spændende miljø forsmåfartøjer. (Kajak, robåde og sup'er) I dag udgør Aarhus havn en "prop" mellem Tangkrogen og Risskov, som er med til at begrænse dem del af outdoor livet, som foregår på vandet. I Knud Fladelands plan for "De Bynære Havnearealer" vedtaget i 2003, er der i Sydhavnen spejlbassiner, og hvorfor ikke levendegøre disse, der med rette bredde og dybde, kan skabe vandliv i gade niveau, det vil være unikt for Aarhus. Vand løber ikke opad, men den fornødne gennemstrømning kan måske skabes i et samarbejde med Aarhus Vand, der prøver at nyttiggøreregnvand, mens der arbejdes med kloakseparering?   Der findes løsninger, hvor tungt pakkede både kantransporteres over forhindringer, hvor det stadig kan være attraktivt forbrugerne. 

En attraktiv "blå" rekreativ linje, falder helt tråd med byens outdoor strategi, og vil binde nord- og sydkysten sammen, hvor langt flere brugere af vandet kan opleve flere overnatningssteder ved kysten, når havnen ikke længere er en barriere.

Med de rette løsninger vil det også skabe mere liv i de øvrige kanaler og bassiner, da foreninger syd for havnen også vil få nem adgang til disse.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her