Et stort parkområde midt i alt det kompakte byggeri.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Et stort parkområde med MASSER af høje træer, buske og græs - og med natur-legepladser, hyggelige aflukker med plads til picnic, stier til at gå eller løbe på etc. - kort og godt en lille CENTRAL PARK midt i Aarhus. Der er ALT for lidt natur på Aarhus Ø i dag, og der er i høj grad brug for et stort rekreativt åndehul for øens beboere mellem de mange kompakte byggerier. Og for alle os andre som jævnligt kigger forbi for at nyde området og vandet.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her